woontoren stationsentree Nijmegen

Woontoren stationsentree UWV-locatie Nijmegen

De Nijmeegse stationsomgeving bevindt zich in een dynamische periode. Aan de centrumkant van het Centraal Station komen extra voorzieningen voor fietsparkeren, nieuwe looproutes naar de binnenstad en de verbetering van het openbaar vervoer. Aan de westkant van het station wordt de perrontunnel doorgetrokken naar een extra perron, zodat ook hier een volwaardige stationsentree ontstaat. Aan dit entree, de westentree, werken wij aan het ontwerp van de herontwikkeling van de UWV-locatie. Deze ontwikkeling zal onderdeel worden van de hoogbouwstructuur in Nijmegen, maar zal zich onderscheiden met een eigen hoogwaardige uitstraling. Het zal de leesbaarheid van de stad versterken. Het programma zal bestaan uit wonen en hotel.

10 minuten

reizigers kunnen elke 10 minuten een trein nemen vanaf station Nijmegen

begeleiding voetgangers

De onderste laag zal bestaan uit een dynamische plint die de uitstraling op de aangrenzende openbare ruimte zal bepalen. Deze plint zal de voetgangers begeleiden richting de westentree en andersom.

duurzaam en natuurinclusief

Het gebouw bevindt zich op een bijzondere locatie. Het grenst aan een groen spoortalud, onderdeel van een ecologische verbinding vanaf de Waal tot aan het natuurlandschap bij Groesbeek. Het gebouw en de aangrenzende openbare ruimte sluit hierop aan met een integraal landschapsontwerp en de lokale biodiversiteit en natuurwaarden versterken. Het glooiende landschap bedekt met bossen in de directe omgeving is voor de landschapsarchitect een belangrijke inspiratiebron. Natuurinclusief en maatregelen, zoals waterretentie en zonnepanelen, zijn een integraal onderdeel van het ontwerp.

opdrachtgever
Van Herk Groep, Gemeente Nijmegen
ontwerpteam
Gert Jan Knevel, Barbara Dirks, Yan Hang Lo, Jacopo Mechelli, Giuseppe Vadala
in samenwerking met
Loos van Vliet, ProRail, Arcadis, NS stations
procesmanager
NEOO
locatie
Koninginnelaan te Nijmegen
vloeroppervlak
circa 35.000 m²
start ontwerp
februari 2017
status
vergunning | technische uitwerking
visualisatie
Proloog I Parallel

expertise in binnenstedelijke opgaves