we design for people

het verbinden van mensen staat centraal
Wij willen mensen bij elkaar brengen. Het is essentieel dat wij daarom bouwen aan de nieuwe manieren waarop mensen willen leven. Wij zijn geïnteresseerd in hoe mensen zich in het gebouw willen voelen en hoe ze hierin willen functioneren. Wat wij maken sluit daarbij aan.

we think context

opzoek naar de eigenheid van de plek
Belangrijk uitgangspunt en voeding voor onze ideeën en ontwerpen is ook de eigenheid van de plek. Wij geven onszelf daarom de opdracht om de context van de opgave (gebouw of stuk stad) door en door te analyseren, te leren kennen en te beleven.

we care for our planet

wij ontwerpen circulair, natuurinclusief en energiezuinig
Wij reageren alert op de globale uitdagingen zoals klimaatverandering, waterproblematiek en verstedelijking. Voor oplossingen worden we geïnspireerd door de techniek én de natuur en zoeken naar het evenwicht.

WRK gelooft dat een goed ontwerp de beste manier is om ons doel te bereiken: projecten realiseren die voldoen aan de behoeften van al onze stakeholders en zowel architectonisch ambitieus als winstgevend zijn, duurzaam en maatschappelijk verantwoord.

Onze kennis over het ontwerpen vanuit de behoeften van de gebruiker, zetten wij daarom steeds vaker in voor grote, complexe projecten. Waar we voor honderden individuen, met hun eigen dromen en wensen, een plek creëren die werkelijk past.

Dat vereist vakmanschap en ervaring, maar ook een grote innerlijke drive om echt te willen begrijpen wat werkt. Wij kijken dan ook altijd om ons heen. Gaan de straat op. Om te kunnen voelen wat er leeft. Wat er ontwikkelt en verdwijnt. Waar mensen gelukkig zijn en waarom.

Door die drive ontdekken we ook zelf gebieden waar kansen liggen. En dan lopen we niet door, maar gaan meteen aan de slag. We brengen bewoners, ondernemers, gemeenten en opdrachtgevers bij elkaar. Om in nauwe samenwerking een betere omgeving te creëren.

technisch ontwerper / BIM modelleur

WRK architecten bestaat uit een team van ongeveer 15 enthousiaste ambitieuze medewerkers.
Wij werken aan uiteenlopende uitdagende projecten in verschillende fases van het ontwerp en bouwproces.

Werkzaamheden:

Er wordt van jou een constructieve bijdrage aan het projectteam verwacht. Jij zal ontwerp-, bestek- en werktekeningen ontwikkelen in het BIM model inclusief het uitwerken van de volledige detaillering. Je werkt tegelijkertijd aan diverse projecten die je vertaalt naar een bouwkundig Revit model. Daarnaast ondersteun je de ontwerpprocessen en controleer je tekeningen en stukken van derden.

Wij zoeken per direct iemand die:

 • minimaal afgeronde opleiding HBO bouwkunde;
 • graag in een teamverband werkt;
 • beschikbaar is tussen de 32-40 uur;
 • enthousiast is en een grote accuratesse heeft;
 • kennis van en ervaring met technische uitwerking en detaillering van gebouwen in alle fasen;
 • affiniteit heeft met mens en milieu;
 • zowel goed samen als zelfstandig kan (thuis)werken;
 • bouwbesluittoetsing kan uitvoeren;
 • noodzakelijke wet- en regelgeving in tekenwerk kan implementeren;
 • aantoonbare ervaring met REVIT heeft, kennis van autocad is een pré.
 • goede kennis van de Nederlandse taal heeft (spreken/lezen/schrijven)

Wij bieden:

 • arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor architectenbureaus;
 • een leuke ruime werkplek vlakbij station Sloterdijk;
 • een dynamische werksfeer met ambitieuze collega’s;
 • een divers, uitdagend en groeiend opdrachtenpakket waarin jij je ei als technisch ontwerper helemaal kwijt kan;
 • leerzame en mooie projecten waaraan je mag werken.

Interesse?
Stuur dan je motivatiebrief, CV en portfolio naar hr@wrkarchitecten.nl o.v.v. 'technisch ontwerper'.

het team

Gert Jan Knevel

architect | partner

Benjamin Robichon

architect | partner

José Coppelmans

office manager

Rob Dekker

architect | associate

Barbara Dirks

architect | associate

Naud Schroeder

architect | associate

Jos van der Weijden

projectleider

Sjoerd van de Reep

technisch ontwerper

Yan Hang Lo

ontwerper

Maro Lange

technisch ontwerper | assistent ontwerper

Agnieszka Panasiuk

assistent ontwerper

Victor Delamotte

technisch ontwerper

Tara Tayyebi Fard

stagiair

Mohammed Tarek

junior technisch ontwerper

Disclaimer

DISCLAIMER WEBSITE
Er is veel aandacht en zorg besteed aan deze website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, correct en actueel mogelijk is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is vrij beschikbaar. In bepaalde gevallen kan persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy. Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken.

Eventuele hyperlinks naar andere sites worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.Wij kunnen noch de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen garanderen.

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist van de afdeling pr & marketing van WRK Architecten.

DISCLAIMER E-MAIL
Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u deze e-mail direct aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. Het is niet toegestaan deze e-mail en de inhoud daarvan zonder toestemming van WRK Architecten BV te gebruiken, te kopiëren of openbaar te maken aan derden. WRK Architecten BV sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail.

CREDITS
huisstijl WRK Architecten: Thonik
foto's: Leonard Fäustle