gebiedsontwikkeling Sloterdijk I-Zuid

onderdeel van Haven-Stad Amsterdam

Amsterdam wordt steeds voller en ruimte voor ontwikkeling is schaars. Om nieuwe mogelijkheden te creëren is Haven-Stad, het deel van het havengebied binnen de Ring A10, in de Structuurvisie Amsterdam 2040 aangewezen als transformatiegebied. Na een motie van de gemeenteraad is de Transformatiestrategie Haven-Stad opgesteld en in juli 2013 door dezelfde raad vastgesteld. Het doel van de strategie is om Haven-Stad te ontwikkelen tot een gemengd stedelijk gebied.

Sloterdijk I Zuid is onderdeel van Haven-Stad Amsterdam. 17 mei 2016 heeft de gemeente de Strategienota Tranformatie Sloterdijk I gepresenteerd, waarin de mogelijkheden en wenselijkheid van gebiedsontwikkeling voor dit gebied worden verkend.

diffuse overgang 1

park en stad

Sloterdijk I transformeert tot een stedelijk woon-werkgebied met een aantrekkelijk leefmilieu van hoge kwaliteit, als schakel tussen de ontwikkeling van de Houthavens en het nieuwe dynamische Sloterdijk Centrum. Met als ultieme troef, de ligging aan het Westerpark.

diffuse overgang 2

publiek en privaat

Voor een aangename overgang tussen de publieke dwarsstraten en de private sfeer binnen de woningen wordt het principe van de ‘zone’ geïntroduceerd. Deze zone is niet uitgesproken publiek of privaat en kan daarmee door iedereen (tijdelijk) eigen gemaakt worden.

Het plan van WRK Architecten omvat het ontwerp voor de invulling van een perceel ter groote van 11.300m2. Op straatniveau is een laag van commercieel/maatschappelijke bebouwing met een gemiddelde hoogte van 8 meter (2 verdiepingen) gedacht. Daarboven, tot 20 meter hoogte, woonblokken met appartementen, studio’s en/of maisonnettes (4 verdiepingen) die hun gemeenschappelijke buitenruimte op een verhoogd maaiveld op 8 meter hoogte hebben. Boven de 20 meter bevinden zich de torens met verschillende woningtypologiën. Deze torens worden geplaatst volgens het ‘dambord’-principe. Dit uitgangpunt garandeert uitzicht en voldoende bezonning.

diffuse overgang 3

woonwerkmileu

Op straatniveau is een laag van commercieel en maatschappelijke bebouwing met een gemiddelde hoogte van 8 meter gedacht. Daarboven woonblokken met appartementen, studio’s en/of maisonnettes. Dit programma kan verschuiven, wonen aan het maaiveld, werken op de derde verdieping.

“de relatie tussen de gebouwen en openbare ruimte is belangrijk, daarmee zal er ook sociale veiligheid ontstaan”
opdrachtgever
acht verenigde eigenaren
ontwerp
Gert Jan Knevel, Barbara Dirks, Jacopo Mechelli
locatie
Transformatorweg te Amsterdam
start ontwerp
april 2016
status
ontwerp