een wolk van leven

tender woontoren plot N, Sloterdijk-Centrum

Wat als we een volledig natuurinclusieve woonomgeving realiseren? Wat als we de groene Brettenzone vergroten? Wat als we op Sloterdijk meer dieren laten leven dan daarvoor? Wie wil daar dan niet wonen, werken of verblijven? Het Huis te Bretten: een nieuwe, natuurinclusieve plek in Amsterdam!

20%

van de dakvlakken en gevels zijn gereserveerd om flora en fauna te huisvesten

duurzaamheids principe 1

diversiteit

Voor een gezonde samenleving is diversiteit van levensbelang. Daarom wordt het N kavel voor jong en oud, met doorgroei mogelijkheden voor de verschillende levensfasen en behoeften. Hyperlofts, woonloodsen en woonlofts.

duurzaamheids principe 2

natururinclusief

‘Natuurinclusief bouwen’ is het hoofduitgangspunt. 20% van de dakvlakken en gevels zijn gereserveerd om flora en fauna te huisvesten. Het doel is niet alleen om vogelnesten en bijenkasten te verwerken in de architectuur maar om de relatie tussen mens en dier te versterken. Een relatie tussen alle bewoners van Huis te Bretten.

Met het maken van projecten waar niet alleen nu maar over 100 jaar nog goed gewoond kan worden slaan we een enorme duurzaamheidsslag. Het casco is zo ingericht dat er verschillende functies in kunnen worden gehuisvest op lange termijn. Zo wordt vroegtijdige sloop of leegstand voorkomen. Concreet betekent dit:
• vloeren met een aanpasbaar draagvermogen,
• wapeningsvrije zones in de wanden,
• flexibiliteit in plattegrondindeling,
• toepassing loftprincipe: een verdiepingshoogte van 3,2 meter en op de begane grond toepassing van een arcade.

opdrachtgever
VORM Ontwikkeling BV
ontwerpteam
Benjamin Robichon, Eraldo Brandimarte, Xihe Tian
in samenwerking met
Civic Architects; LOLA Landscape Architects
locatie
Radarweg, Amsterdam
kavelgrootte
2.474 m²
vloeroppervlak
ca. 20.100 m²
start ontwerp
oktober 2016
status
tender