Bomenbuurt te Wormerveer

dorpsreparatie door een zorgvuldige inpassing

De nieuwbouwontwikkeling van de Bomenbuurt te Wormerveer is een deelproject van het stedenbouwkundige plan van de Bomenbuurt te Wormerveer.

De Bomenbuurt te Wormerveer werd tussen 1933 en 1938 gebouwd door de coöperatieve Woningbouwvereniging De Arbeid nu bekend als Parteon. Deze wijk moest bood huisvesting bieden aan de vele arbeiders die afkwamen op de industrie in de Zaanstreek.

De nieuwbouwontwikkeling van de Bomenbuurt is een samenwerking tussen WRK en Heembouw Architecten.

Rond de Essenstraat van de Bomenbuurt, bevindt zich de tuindorpensemble. Het tuindorpensemble, bestaande uit acht modulaire houten Slimm en 28 beneden-boven woningen, is ontworpen door Heembouw Architecten. WRK is verantwoordelijk voor het dorpsensemble dat bestaat uit 33 grondgebondenwoningen.

Voor de dorpsreparatie zijn de kwaliteiten van de Bomenbuurt behouden door middel van drie uitgangspunten. Allereerst door de herintroductie van het collectief domein, de creatie van een eigentijds dorps karakter en als laatst een gezonde, duurzame en natuur inclusieve wijk met houtbouw.

69

woningen gerealiseerd in deze nieuwbouwontwikkeling

De grondgebonden woningen van het dorpsensemble zijn gelegen langs het water. De noordelijk gelegen woningen hebben privéterrassen die geleidelijk overgaan in een gezamenlijke deeltuin. De zuidelijk en westelijk gelegen woningen hebben privétuinen.

Het dorpensemble heeft een duurzame houten draagconstructie. Zowel de constructie van de daken als de wanden zijn volledig opgebouwd uit houtskeletbouw (HSB). De verdiepipngsvloeren en de vliering bestaan uit houten balken en platen. De stabiliteit van het dorpensemble is uitgevoerd met kruislaaghout, ook wel Cross Laminated Timber (CLT).

De materialisatie van het tuindorp ensemble van Heembouw Architecten en het dorpsensemble van WRK zijn gerelateerd aan elkaar. Het metselwerk heeft aardetinten met onderling een subtiel verschil, waardoor de ontwerpen direct met elkaar communiceren.

Uitgangspunt in het stedenbouwkundig plan is dat de kopgevel in lijn is met naastgelegen voorgevel. Tevens refereren de hoogte van de erfafscheiding en de vormgeving van de berging naar de historische architectuur en vormt de kopgevel in materiaal en detaillering een eenheid met erfafscheiding en berging.

architectonische uitdrukking langsgevels
De achtergevel heeft een afwijkende materialisering en geeft uitdrukking aan het karakter van de binnengevel aan de collectieve binnentuin. Deze gevel is uitgevoerd in hout.

architectonische uitdrukking kopgevels
In de kopgevels is de architectonische uitdrukking gevonden met de openingen. De openingen zijn secundair in verhouding tot het gesloten karakter.

In de groeninrichting is er veel aandacht besteed aan natuurinclusiviteit en de herintroductie van het collectief domein in de achtertuin. Er is bijvoorbeeld rekening gehouden met nestgelegenheden en door middel van beplanting en de materialisering is er gezorgd voor een zachte overgang tussen openbaar, collectief en privé.

opdrachtgever
Heembouw en Parteon
in samenwerking met
Heembouw Architecten
hoofdaannemer
Heembouw Wonen B.V.
adviseurs
WSP | Wolf Dikkens Adviseurs
ontwerpteam
Matteo Bettoni, Yan Hang Lo, Mahdi Varzaghani, Matthew Tan
fase
DO, start bouw eind 2024
visualisatie
Proloog
locatie
Wormerveer

meer weten over het dorpensemble?