stedenbouwkundig plan Bomenbuurt te Wormerveer

herintroductie van het collectief domein

De Bomenbuurt te Wormerveer werd tussen 1933 en 1938 gebouwd door de coöperatieve Woningbouwvereniging De Arbeid, nu bekend als Parteon. De buurt, als onderdeel van Uitbreidingsplan West, moest huisvesting bieden aan de vele arbeiders die afkwamen op de industrie in de Zaanstreek.

"Het was een buurt met veel kinderen, we bouwden tenten op de stoep en dan bakten we poffertjes die we verkochten."

De Bomenbuurt in Wormerveer heeft een tuindorpkarakter die het schagenlandschap van de Zaanstreek volgt. Het is kleinschalige bebouwing omringd door water en groen, met architectonische accenten in de hoekpanden en kopgevels. De semi-gesloten bouwblokken werden bijeen gehouden door gemetselde bergingen en tuinmuren, met hierachter tuinen.

In 2020 is gebleken dat een groot deel van de jaren '30 woningen in de Bomenbuurt kampt met technische mankementen in de fundering. Een deel wordt gesloopt om daar in de plaats nieuwbouw te realiseren. Bij een aantal woningen is er weer juist voor gekozen om funderingsherstel uit te voeren en de woningen te renoveren naar een energielabel A.

Woningbouwcorporatie Parteon is eigenaar van een groot deel van de woningen in de Bomenbuurt en heeft in 2021 WRK Architecten de opdracht gegeven een stedenbouwkundig ontwerp te maken waarbinnen de verschillende deelprojecten gerealiseerd kunnen worden.

Met het ontwerp voor de dorpsreparatie van de Bomenbuurt beogen we een zorgvuldige inpassing van de nieuwbouw met respect voor de historische kwaliteiten.
Benjamin Robichon

De Bomenbuurt heeft een duidelijke identiteit en kent zachte overgangen tussen privaat en publiek die bijdragen aan een levendige buurt.

Voor de dorpsreparatie zijn deze kwaliteiten vertaald naar drie kernpunten.

onderzoek naar de uiting van bijzondere accenten:

opdrachtgever
Parteon
ontwerpteam
Benjamin Robichon, Barbara Dirks, Eline Stubert, Michelle Siemerink, Sara Shalaby
in samenwerking met
Heembouw & Heembouw Architecten
locatie
Bomenbuurt, Wormerveer
programma
69 woningen (33 eensgezins, 8 modulair en 28 beneden-boven)