studentencomplex Amsterdam

transformatie Elseviergebouw van Dudok

Na jarenlange leegstand werd het kantoorgebouw getransformeerd als woonruimte voor studenten. Daarmee wordt enerzijds ingespeeld op het lenigen van het enorme tekort aan studentenhuisvesting en anderzijds geeft het een prikkel aan de levendigheid van deze locatie in Bos en Lommer.

Uitgangspunt voor het ontwerp was om de bestaande gevels zoveel mogelijk te respecteren en waar nodig te renoveren. De constructieve structuur van het gebouw - te weten kolommen met in het werk gestorte vloeren - leende zich uitstekend voor de programmering van studentenwoningen in een vast stramien.

verbinding met de buurt

Dudok positioneerde de hoofdentree aan de westzijde, gericht op de A10 en toegankelijk vanaf het parkeerterrein, maar afgewend van de buurt. Met de transformatie was een toenadering tot de buurt wenselijk. Daarom heeft wrk architecten de oriëntatie omgedraaid en de hoofdentree aan de Krelis Louwenstraat gelegd.

Elseviergebouw van Dudok

De internationaal bekende architect W.M. Dudok ontwierp in 1962 op initiatief van meneer D. Eggink en in samenwerking met Magnée een 18 verdiepingen hoog kantoorgebouw in Amsterdam. Het ontwerp werd uiteindelijk verlaagd, omdat slechts een hoogte van 12 verdiepingen was toegestaan. Het gebouw werd in oktober 1964 opgeleverd. De gevel kende een streng symmetrische indeling waarbij het glazen trappen- en liftenhuis als spiegel van de hoofdgevel diende.

geduldig naar perfectie

Om “nagenoeg” hetzelfde beeld te creëren, werd samen met de Commissie Welstand en Monumenten van de gemeente Amsterdam een intensief traject ingezet om tot de juiste steen- en glazuurkeuze te komen. ‘Het formaat is identiek aan het oorspronkelijke: een Hilversums formaat. We zochten naar een mengsel van kleuren, omdat met een enkele kleur een heel eentonig beeld ontstaat. We zochten drie of vier nuances. Daarbij kan je variëren in kleur, glans en schakering – dat is een complex en langdurig proces.’

...een grondige studie naar het oorspronkelijke ontwerp leverde verrassende inzichten en gaf een interessant tijdsbeeld.
opdrachtgever
Rochdale Projectontwikkeling i.s.m. DUWO
ontwerp
Benjamin Robichon, Xiao Bin Chi, Kirsten Dijkgraaf, Wieshant Manna
adviseurs
DWA (installaties); Pieters Bouwtechniek (constructie)
hoofdaannemer
M.J. De Nijs en Zonen
locatie
Sara Burgerhartstraat 25, Amsterdam
kavelgrootte
3.600m²
vloeroppervlak
11.750m²
oplevering
oktober 2015

Benieuwd hoe wij een transformatieproject aanpakken?

neem contact op