stedelijk wonen aan het water

32 appartementen Kostverlorenvaart Amsterdam

In 2007 heeft WRK Architecten de bouw van 32 woningen aan de Kostverlorenvaart in Amsterdam opgeleverd. Het betreft een complexe stedenbouwkundige inpassing tussen de Kostverlorenvaart (west), de uit 1631 daterende houtzaagmolen De Otter (noord), de Gilles van ledenberchstraat (oost) en de achterkant van de woonbebouwing langs de Tweede Hugo de Grootstraat (zuid).

Op stedenbouwkundig niveau is er voor gekozen om de in de omgeving aanwezige structuur van het gesloten bouwblok af te maken. Het bouwblok aan de waterzijde maakt hiermee deel uit van een reeks van gebouwen in de richting van de Kostverlorenvaart, met de naastgelegen bebouwing van het molenterrein als uitzondering.

De voor een stedelijk bouwblok grote maat van het binnenterrein wordt benut voor het creëren van een semi-openbare binnentuin. Voor de ontsluiting van de woningen aan de Kostverlorenvaart is een route bedacht door de binnentuin naar de bebouwing aan het water. In dit bouwblok is een doorgang gemaakt, zodat de route vervolgd kan worden tot op de kade langs de Kostverlorenvaart.

opdrachtgever
Deko Beheer BV
ontwerpteam
Gert Jan Knevel, Willem Jan de Hek, Peter de Jager, Remco van Dijk, Afke Rond
projectmanagement
Knevel Architecten BV
adviseurs
Adams Bouwadviesbureau, Druten
aannemer
GF-Deko Aannemers BV
locatie
Gillis van Ledenberchstraat, Amsterdam
kavelgrootte
2.000 m²
vloeroppervlak
5.800 m²
bouwvolume
15.000 m³
oplevering
augustus 2007