aangenaam wonen met passende zorg

woonzorgcomplex Ebbe en Vloed in Oude-Tonge

In dit multifunctioneel woonzorgcentrum wordt aan het wonen een scala aan activiteiten gekoppeld, waardoor ouderen en gehandicapten actief kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij.

Het thema van de verhouding van de zekerheid van de eigen wereld van de bewoner tot de onzekerheid van de omringende samenleving werd door WRK Architecten onderzocht. Het doel van het ontwerp is dat de bewoner zich niet alleen thuis voelt in zijn of haar appartement, maar net zo makkelijk verblijft in de gezamenlijkheid van het complex en zich zelfs nog veilig voelt in de openbare ruimte.

Vanuit die gedachte zouden de verschillende leefwerelden door middel van diffuse overgangen geleidelijk in elkaar moeten overlopen. Om dit te vertalen naar de gebouwde omgeving is in het ontwerpproces gebruik gemaakt van de thema’s grenzen en verweven.

In het ontwerp lopen de publieke en private werelden geleidelijk in elkaar over. Het zorgvuldig omgaan met schaal, sferen, functies, grenzen en verweven speelt een grote rol om veiligheid en geborgenheid van de individuele bewoner te waarborgen en tegelijkertijd zijn leefwereld te verruimen.

In de patio’s bevinden zich secundaire ingangen waardoor het gebouw logistiek wordt verweven met de omgeving, wat de vrijheid en zelfstandigheid van de bewoners vergroot.
opdrachtgever:
Woongoed GO i.s.m. CuraMare
gebruikers
CuraMare / Ebbe en Vloed, Gemiva-SVG Groep, Careyn, Centrum voor Jeugd en Gezin, Fysiotherapie Koese
ontwerpteam
Gert Jan Knevel, Stan Korthagen, Willem Jan de Hek, Stephan Schülecke, John van de Weg, Loran Kampen, Sven Willems, XiaoBin Chi, Ninja Zurheide, Kirsten Dijkgraaf
adviseurs
Ingenieursbureau IOB (constructie en bouwkostenadvies); Wolf en Dikken (installaties en bouwfysica)
projectmanagement
Oostelbos Van den Berg
aannemer
Heijmans Woningbouw (bouwkundig); Spindler Installatietechniek (installaties)
locatie
’t Getij 3, Oude-Tonge
kavelgrootte
15.560 m²
vloeroppervlak
14.270 m²
programma
58 zelfstandige appartementen met zorg, 7 groepswoningen voor ouderen met psychogeriatrische problematiek, 12 hotelkamers met zorg, 20 appartementen voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, consultatiebureau, kantoor thuiszorgorganisatie, eerstelijns fysiotherapiepraktijk en welzijnsvoorzieningen (restaurant, dagverzorging, kapper, winkel, stiltecentrum met opbaarruimte)
oplevering
juni 2013