Innovatiehub Prodock 2.0

het meest circulaire gebouw van de Amsterdamse haven

Prodock 2.1 fungeert als spil tussen haven en stad. Een makershof voor start-up's, dat gebruikers de mogelijkheid geeft te kunnen doorontwikkelen. Een aangenaam werkmilieu dat ontmoeting en kruisbestuiving faciliteert. Een gebouw dat niet alleen gebruikers maar ook bezoekers trekt. Circulair bouwen past daarbij.

het marktplein verbindt de bedrijfsruimtes en de kantoren op de verdieping

Volgens een plug en play concept biedt Port of Amsterdam ondernemers die onder meer actief zijn op het gebied van Circulair & Biobased, Energietransitie en Digitalisering, een community. Daarmee dragen zij bij aan de ambitie van PoA om een snelle, slimme en schone haven te worden.

Het unieke van dit concept is dat bedrijven zowel kantoorruimte als testopstellingen kunnen opzetten. Het gebouw is ontworpen vanuit flexibiliteit en functionaliteit. De organisatie van functies binnen het gebouw is erop gericht te kunnen voorzien in optimale logistieke stromen en ontmoeting tussen gebruikers, zodat er veel kruisbestuiving plaatsvindt.

opdrachtgever
Port of Amsterdam
ontwerpteam
Benjamin Robichon, Barbara Dirks, Agnieszka Panasiuk, Rob Dekker, Sjoerd van de Reep
in samenwerking met
Lüning, ABT en BBN
locatie
Beringhaven, Amsterdam
vloeroppervlakte
9.500m²
start ontwerp
maart 2020