kinderdagverblijf Zeewolde

een patiomodel voor geborgenheid en veiligheid

WRK Architecten heeft met een inspirerend team een kinderdag verblijf met buitenschoolse opvang in Zeewolde ontwikkeld. Ons voorstel is het zogenaamde patiomodel. De afzonderlijke onderdelen van het programma: het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de ruimtes voor de leidsters worden ieder in een eigen volume geplaatst. Deze drie volumes zijn vervolgens aan de randen van de beschikbare kavel gelegd waarbij twee gedeeltelijk omsloten buitenruimtes ontstaan: de privé buitenruimte voor het kinderdagverblijf en het speelterrein van de buitenschoolse opvang.

Het kinderdagverblijf maakt onderdeel uit van landschapspark De Wetering, met onder meer een kunstwerk van Richard Serra (Sea Level 1996) en cultuurpaviljoen De Verbeelding van René van Zuuk.

Het blok voor de leidsters op de erfgrens heeft eveneens een gesloten karakter en heeft zicht op de patio. De donker gekleurde massa van dit volume verankert de zwevende vloeren van de overige delen van het gebouw in het landschap.

Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang worden afgeschermd door een zwevende houten schil met aan de bovenzijde gedempt licht en aan de onderzijde beperkt uitzicht. Weinig invloeden van buiten af bij het slapen of het maken van huiswerk; alleen de kruipende peuters vangen vanaf de verhoogde vloer van het gebouw een directe glimp op van de wereld die zich buiten het complex afspeelt.

opdrachtgever
M.F.M. Wetters-Luxembourg; De Berenkuil - Het Dolhof
ontwerpteam
Gert Jan Knevel, Afke Rond, Bas van Berkum
adviseurs
Adams bouwadviesbureau BV, Druten
aannemer
Bouwbedrijf Noordersluis, Lelystad
locatie
Zeewolde
vloeroppervlak
700 m²
oplevering
mei 2003