dwars door Overschie

de sportieve verbinding

In opdracht van Gemeente Rotterdam in het kader van "Ontwerpend Ontwikkelen" onderzochten we, samen met NEW GROUNDS, hoe een nieuwe sportaccommodatie kan bijdragen aan de doorontwikkeling van Overschie.

Wij geloven dat het realiseren van een sportaccommodatie+ alleen slaagt samen met sportieve ambassadeurs uit Overschie. Zij zorgen met hun activiteiten voor een maatschappelijke meerwaarde in de buurt. We hebben hen geportretteerd ‘Dwars Door Overschie’ en van hen geleerd hoe zij aan een beweging bouwen in Overschie. Vanuit deze lessen presenteren wij hier een ontwikkelstrategie voor de periode 2022 t/m 2030. De realisatie van de sportaccommodatie is dan in 2025 een ‘kick’ voor de wijk. Een momentum voor sportieve verbinding in Overschie. Die straks overal dwars doorheen gaat. Dwars Door Overschie.

De route verbindt de gebruikelijke verbindingswegen, OV-lijn, met de huidiige ‘tussenruimtes’ en biedt de Overschieënaar een nieuwe route, een shortcut, een nieuw perspectief, een gezond alternatief, niet langs de uitlaatgassen, maar dwars door het groen.

De nieuwe sportaccomodatie+ is onderdeel van de wijk. Een wandel- en fietsroute gaat dwars door het gebouw en vormt de sportieve schakel tussen west en oost Overschie. Het dak functioneert als sportpodium. Stimuleert dubbelgebruik en verbindt het park met de activiteiten binnen.

“Dwars door Overschie, de sportieve verbinding van de wijk als aanjager van stedelijke verdichting”

De grote hoeveelheid na-oorlogse bouw in Overschie biedt kans voor verdichting. Hierdoor wordt doorstroming in het woningaanbod gestimuleerd. Dit kan op zeer aantrekkelijke wijze. Door de gesloten plinten te activeren, wordt de openbare ruimte veiliger. En door het traditionele grasveld te transformeren naar een biodivers landschap, kan de buurt actief betrokken worden.

Door eenzijdige en verouderde bedrijventerrein te transformeren tot morderne woon-werkgebieden, ontstaan er levendige wijken. Met name de voormalige industriele gebouwen in Overschie bieden kansen voor bijzondere publieke ruimte.

opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
in samenwerking met
New Grounds
fotografie postercampagne
Arjoen Besorak
grafisch ontwerp postercampagne
Joran Backx