sociale huisvesting voor senioren

stedelijk woonmileu met een beschut binnengebied

Op uitnodiging van de Alliantie doet WRK Architecten mee aan een onderzoek naar seniorenwoningen op Centrumeiland, Amsterdam. Het kavel bevindt zich in de noordwestelijke wand van het gesloten bouwblok aan de Pampuslaan. Aan de achterzijde van de kavel bevindt zich een private buitenruimte en een gemeenschappelijke binnenstraat. Het programma omvat circa 70 seniorenwoningen en BOG in de plint.

ensemble van gebouwen

Het kavel bevindt zich in de noord-westelijke hoek van een bouwblok. De begeleiding van de publieke ruimte en stedelijke wand aan de Pampuslaan is een belangrijk stedenbouwkundig uitgangpunt voor het ontwerp. Om aan te sluiten bij het stedenbouwkundige principe van de kleine kavelkorrel wordt het volume opgedeelt in 3 panden. Die hebben elk een specifieke relatie aan de openbare ruimte en de binnentuin. De woningen binnen de drie volumes sluiten daarbij aan.

hoofdontsluiting: uitzicht en collectiviteit

Door de hoofdonsluiting in het knikpunt van het bouwblok te plaatsen biedt deze zowel uitzicht over de binnentuin als de IJburgbaai.

woningtypologie

Alle woningen zijn bestemt voor senioren, desalniettemin kent elk volume zijn eigen woningtypologie. Daarin wordt ook de gallerij meegenomen met ieder een andere behandeling. We proberen zo gehoor te geven aan de verschillende wensen van deze doelgroep.

De individuele woningen hebben openslaande deuren, balkons en loggia’s die de bewoners (indien gewenst) in staat stellen om de woning naar de stad te openen en tegelijkertijd het privé-domein te ontmaskeren. Op deze manier stellen wij voor om leefruimtes als een zone te zien die niet alleen de ruimtes van de individuele woning omvat, maar zich uitstrekt tot in de stad, inclusief daktuinen, binnentuin, portieken, trappenhuis, doorgangen en de galerij.

opdrachtgever
De Alliantie Ontwikkeling BV
locatie
Pampuslaan, Amsterdam (Centrumeiland)
programma
70 seniorenwoningen en BOG
team WRK
Benjamin Robichon, Barbara Dirks, Agnieszka Panasiuk
status
ontwerponderzoek 2021