– 14 mei 2024

wrk climate officieel gelanceerd

wrk in progress 3 juni 2022

details villa aan de Amstel

WRK in progress, bouw van Villa aan de Amstel
Meer zien? Lees hier meer!

wrk in progress 15 april 2022

ensemble aan de Zeeburgerdijk

WRK Architecten ontwerpt ensemble van gebouwen aan de Zeeburgerdijk in opdracht van VORM en De Alliantie Ontwikkeling.

De Zeeburgerdijk vormt nu een rafelrand in de stad. De combinatie van groen, nieuwe bebouwing en water langs de Zeeburgerdijk, die de stadsrand verbindt met het centrum zal een nieuwe zorgvuldig ingepaste ensemble bieden met aandacht voor ecologie, duurzaamheid en levendigheid op straat.

Het programma bestaat in totaal uit 116 woningen - 72 middeldure huur woningen, 13 vrije sector woningen en 31 sociale huurwoningen gericht op senioren.

Het plan is onlangs gepresenteerd aan de buurt in aanwezigheid van de Gemeente Amsterdam bij Studio Zeeburg.

in samenwerking met Vocon engineering, Visietech, BK bouw- & milieuadvies, CD20 b.v., Cauberg Huygen, Rho Adviseurs, Gemeente Amsterdam
beelden van Proloog

wrk in progress 27 februari 2022

ontwerpend ontwikkelen

In opdracht van Gemeente Rotterdam in het kader van "Ontwerpend Ontwikkelen" onderzochten we, samen met NEW GROUNDS, hoe een nieuwe sportaccommodatie kan bijdragen aan de doorontwikkeling van Overschie.

Naast de inloopbijeenkomsten, hebben we locatieonderzoek gedaan en zijn we letterlijk gaan warmlopen met de buurt. Hierdoor hebben we kennisgemaakt met sportieve ambassadeurs in Overschie. Zij zorgen met hun activiteiten voor een maatschappelijke meerwaarde in de buurt. We hebben hen geportretteerd ‘Dwars Door Overschie’ en van hen geleerd hoe zij aan een beweging bouwen in Overschie.

Wij geloven dat het realiseren van een sportaccommodatie+ alleen slaagt samen met sportieve ambassadeurs uit Overschie. Zij zorgen met hun activiteiten voor een maatschappelijke meerwaarde in de buurt. We hebben hen geportretteerd ‘Dwars Door Overschie’ en van hen geleerd hoe zij aan een beweging bouwen in Overschie. Vanuit deze lessen presenteren wij hier een ontwikkelstrategie voor de periode 2022 t/m 2030. De realisatie van de sportaccommodatie is dan in 2025 een ‘kick’ voor de wijk. Een momentum voor sportieve verbinding in Overschie. Die straks overal dwars doorheen gaat. Dwars Door Overschie. Lees hier meer!

wrk in progress 31 maart 2021

circulair Prodock 2.1

Na het winnen van de architectenselectie in opdracht van Port of Amsterdam (begin 2020) presenteren we met trots het voorlopig ontwerp voor Prodock 2.0. Prodock is een verzamelgebouw van Port of Amsterdam voor ambitieuze ondernemers die in de start of scale up fase zitten. Door het succes van Prodock, komt er een tweede: Prodock 2.0.

Volgens een plug en play concept biedt Port of Amsterdam ondernemers die onder meer actief zijn op het gebied van Circulair & Biobased, Energietransitie en Digitalisering, een community. Daarmee dragen zij bij aan de ambitie van PoA om een snelle, slimme en schone haven te worden.

Het unieke van dit concept is dat bedrijven zowel kantoorruimte als testopstellingen kunnen opzetten. Het gebouw is ontworpen vanuit flexibiliteit en functionaliteit. De organisatie van functies binnen het gebouw is erop gericht te kunnen voorzien in optimale logistieke stromen en ontmoeting tussen gebruikers, zodat er veel kruisbestuiving plaatsvindt.

Samen met Port of Amsterdam, Ingenieursbureau Lüning, ABT en BBN werken we de komende tijd aan de uitwerking van het ontwerp, waar we écht de grenzen verleggen op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en innovatie!

beelden: Proloog

lees meer over het project

wrk in progress 17 februari 2021

tender natuurinclusief wonen in Alkmaar

Samen met Aannemingsbedrijf Dozy hebben we een inzending gedaan voor een tender in Alkmaar. Het betreft een bijzondere plek, twaalf natuurinclusieve eengezinswoningen vormen de schakel tussen het park Oosterhout en de wijk.
beelden: VERO Digital

Zie hier onze inzending.

wrk in progress 10 december 2020

gewonnen architectenselectie distributiecentrum TABS

WRK Architecten wint besloten architectenselectie voor de nieuwbouw van een distributiecentrum van Timber and Building Supplies Holland N.V in Tilburg!

De opgave vraagt om een locatie specifieke benadering. Ingebed tussen het kanaal en de woonwijk Loven kiezen we ervoor om aan de ene zijde de identiteit van het bedrijf TABS te verbeelden en aan de andere zijde een schaalsprong naar de wijk te maken.

Afbeeldingen: met de komst van het Wilhelmina Kanaal in 1930 werd Tilburg-Oost voor bedrijven die voor hun logistiek afhankelijk waren van het water, een aantrekkelijk vestigingsmilieu.

Timber and Building Supplies (TABS) Holland is een holding bestaande uit 11 bedrijven. Deze bedrijven vormen met elkaar vooraanstaande leveranciers van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsmarkt.

wrk in progress 19 november 2020

circulaire sporthal

WRK Architecten presenteert circulaire sporthal B.

Een functionele basis met kleedkamers en voorzieningen met daar bovenop een sportzaal overkoepeld door een demontabele houtconstructie. De kantine op de tweede verdieping biedt zicht op zowel de sportzaal als de sportvelden buiten. Want sporthal B biedt naast een sportzaal een thuisbasis voor de hockey- en voetbalvereninging en zal tevens gebruikt gaan worden voor het bewegingsonderwijs van het basisonderwijs in de wijk.

lees meer over het project

wrk in progress 10 september 2020

ontwerp woningen tussen straat en water

Er wordt hard gewerkt aan een groot woonprogramma in Amsterdam in opdracht van VORM. Het betreft een unieke locatie tussen straat en water. WRK Architecten onderzoekt hoe die kwaliteiten het beste tot hun recht komen in de planontwikkeling. Lees meer

wrk in progress 28 mei 2020

voortgang bouw villa

De villa krijgt vorm: zichtlijnen en panoramische uitzichten wisselen elkaar af, waarbij het ervaren van het landschap de hoofdrol speelt.

wrk in progress 17 mei 2020

naderende oplevering Technisch Coördinatie Centrum Port of Amsterdam

De bouw is in volle gang! Het is al goed zichtbaar hoe het uitzicht gekaderd wordt door het gebouw. Lees meer

wrk in progress 15 mei 2020

Luifel verbindt eerste food en automotive court van Nederland

In opdracht van MTP Zevenhuis BV heeft Knevel Architecten het eerste Multi Traffic Point (MTP Hoorn) van Nederland ontworpen, een integraal ontworpen food en automotive court. Deze nieuwe plek bestaat uit diverse horecagelegenheden, een tankstation en een autowasstraat. Het geheel wordt verbonden door een luifel en een uniform gevelontwerp. lees meer

wrk in progress 9 april 2020

WINNER! meest circulaire gebouw van de haven

WRK Architecten wint de meervoudig onderhandse aanbesteding voor de architectenselectie voor Prodock 2.0 in opdracht van Port of Amsterdam!

Prodock is een verzamelgebouw van Port of Amsterdam voor ambitieuze ondernemers die in de start of scale up fase zitten. Passend bij die doelgroep en de visie van Port of Amsterdam is de ambitie uitgesproken om het meest circulaire gebouw van de haven te realiseren.

In de komende maanden zal WRK Architecten het ontwerp maken en samen met Port of Amsterdam de circulaire ambities vertalen in concrete doelstellingen voor het bouwteam.