– 14 mei 2024

wrk climate officieel gelanceerd

nieuw wrk 15 juli 2022

WRK ontwerpt kloosterhuis in Bijbelse Tuin Hoofddorp

De congregatie SVD is een wereldwijde missie orde, met ook een 7-tal communiteiten in Nederland. In de communiteiten zijn veel jonge paters uit Azië en Afrika werkzaam.

Een van deze communiteiten is gevestigd in Hoofddorp, waar ondersteuning wordt gegeven aan de R.K. Parochie Johannes de Doper.

WRK Architecten ontwerpt een Centraal Huis voor o.a. landelijke bijeenkomsten, vergaderingen, bestuur faciliteiten, introducties, en verblijfsgelegenheid in de Bijbelse Tuin Hoofddorp.

Thema's zoals open, huiselijk, groen, eigentijds religieuze architectuur en duurzaamheid staan voorop!

nieuw wrk 3 mei 2022

Buitenplaats Vogelenzang

WRK Architecten transformeert locatie Buitenplaats Vogelenzang (voormalig tuincentrum) tot divers woonprogramma in samenwerking met de Ontwikkeladviseur en Blauwhoed.

Landschappelijk wonen op deze bijzondere plek tussen de bollenvelden BPLgebied. Met een divers woonprogramma voor verschillende doelgroepen.
planambities:

  • vergroening van het perceel
  • verduurzaming
  • bouwen binnen de bestaande morfologie
  • landschappelijk wonen aan een collectieve binnenstraat