– 14 mei 2024

wrk climate officieel gelanceerd

wrk in progress 27 februari 2022

ontwerpend ontwikkelen

In opdracht van Gemeente Rotterdam in het kader van "Ontwerpend Ontwikkelen" onderzochten we, samen met NEW GROUNDS, hoe een nieuwe sportaccommodatie kan bijdragen aan de doorontwikkeling van Overschie.

Naast de inloopbijeenkomsten, hebben we locatieonderzoek gedaan en zijn we letterlijk gaan warmlopen met de buurt. Hierdoor hebben we kennisgemaakt met sportieve ambassadeurs in Overschie. Zij zorgen met hun activiteiten voor een maatschappelijke meerwaarde in de buurt. We hebben hen geportretteerd ‘Dwars Door Overschie’ en van hen geleerd hoe zij aan een beweging bouwen in Overschie.

Wij geloven dat het realiseren van een sportaccommodatie+ alleen slaagt samen met sportieve ambassadeurs uit Overschie. Zij zorgen met hun activiteiten voor een maatschappelijke meerwaarde in de buurt. We hebben hen geportretteerd ‘Dwars Door Overschie’ en van hen geleerd hoe zij aan een beweging bouwen in Overschie. Vanuit deze lessen presenteren wij hier een ontwikkelstrategie voor de periode 2022 t/m 2030. De realisatie van de sportaccommodatie is dan in 2025 een ‘kick’ voor de wijk. Een momentum voor sportieve verbinding in Overschie. Die straks overal dwars doorheen gaat. Dwars Door Overschie. Lees hier meer!

wrkbespreking 18 november 2021

wrk in progress

We kijken terug op een fantastisch evenement bij ons op kantoor. Dank aan onze opdrachtgevers, partners, overheden en team voor de mooie opkomst en samenwerking tot nu toe.

We presenteerde een selectie van 10 lopende projecten, een diversiteit in schalen en fases. Het ging ons die dag juist niet om het eindproduct maar vooral om hoe wij met elkaar aan het werk gaan!

In het bijzondere nog dank aan onze gastsprekers Fred Schoorl directeur BNA, Thijs de Zeeuw natuur optimist - artist in residence Arcam Architectuurcentrum Amsterdam en Gert-Jan Rozemeijer van Lüning, Ingenieurs in houtconstructies voor de inspirerende woorden.

Wellicht tot volgend jaar!

foto's: Leonard Faustle

wrkbespreking 12 november 2021

Kantoorgebouw van het jaar 2021

Het Nautisch Coördinatie Centrum Port of Amsterdam is Kantoor gebouw van het jaar 2021!

Tijdens de feestelijke uitreiking van de Architectenweb Awards 2021, op woensdagavond 10 november in het Keilepand in Rotterdam, is bekendgemaakt dat de titel voor Kantoorgebouw van het Jaar 2021 gaat naar het Nautisch Coördinatie Centrum Port of Amsterdam.

Volgens de jury:

  • het gebouw is een landmark in de omgeving
  • eenvoudige en beheerst met tegelijkertijd een zekere radicaliteit
  • hoog ingezet op de circulariteit en duurzaam houtbouw
  • een warme ontmoetingsplek dat echt past bij deze gebruiker
  • het kantoorgebouw wordt, naast een plek om vanuit te werken, steeds meer een ontmoetingsplek, en dit ontwerp illustreert dat ten volste, ziet de jury.

Dank aan de jury Suzanne Ellis, Frederik Vermeesch, Silvie Bruijning, Gijs Baks, Eline Strijkers en Ingrid van der Heijden!

wrkbespreking 13 september 2021

nominatie Kantoorgebouw van het jaar 2021

Het Nautisch Coordinatie Centrum van Port of Amsterdam is genomineerd voor Kantoorgebouw van het Jaar als onderdeel van de Architectenweb Awards 2021. De onafhankelijke jury beoordeelde de inzendingen op de thema’s maatschappelijke relevantie, vakmanschap en vernieuwing.

“De jury vindt dat het coördinatiecentrum voor de havendienst op eenvoudige en beheerste wijze ontworpen, met tegelijkertijd een zekere radicaliteit die ze waardeert. De industriële uitstraling van de buitenzijde past geheel in de rauwe havenomgeving; hierin hebben de architecten een boeiende uitsnede gemaakt, die het pand opeens onderscheidend maakt. Het interieur heeft een aantrekkelijke ruimtelijkheid en een slimme indeling; de trap is een sterk ontworpen onderdeel. De jury kan zich voorstellen dat medewerkers van de verschillende diensten zich alle prettig en behaaglijk voelen in het interieur. De constructie uit modulaire, geprefabriceerde elementen van FSC-hout is demontabel; ook dat waardeert de jury.”

In november wordt de winnaar van het kantoorgebouw van het jaar bekend gemaakt.

lees meer over het project

wrk in progress 31 maart 2021

circulair Prodock 2.1

Na het winnen van de architectenselectie in opdracht van Port of Amsterdam (begin 2020) presenteren we met trots het voorlopig ontwerp voor Prodock 2.0. Prodock is een verzamelgebouw van Port of Amsterdam voor ambitieuze ondernemers die in de start of scale up fase zitten. Door het succes van Prodock, komt er een tweede: Prodock 2.0.

Volgens een plug en play concept biedt Port of Amsterdam ondernemers die onder meer actief zijn op het gebied van Circulair & Biobased, Energietransitie en Digitalisering, een community. Daarmee dragen zij bij aan de ambitie van PoA om een snelle, slimme en schone haven te worden.

Het unieke van dit concept is dat bedrijven zowel kantoorruimte als testopstellingen kunnen opzetten. Het gebouw is ontworpen vanuit flexibiliteit en functionaliteit. De organisatie van functies binnen het gebouw is erop gericht te kunnen voorzien in optimale logistieke stromen en ontmoeting tussen gebruikers, zodat er veel kruisbestuiving plaatsvindt.

Samen met Port of Amsterdam, Ingenieursbureau Lüning, ABT en BBN werken we de komende tijd aan de uitwerking van het ontwerp, waar we écht de grenzen verleggen op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en innovatie!

beelden: Proloog

lees meer over het project

wrk in progress 17 februari 2021

tender natuurinclusief wonen in Alkmaar

Samen met Aannemingsbedrijf Dozy hebben we een inzending gedaan voor een tender in Alkmaar. Het betreft een bijzondere plek, twaalf natuurinclusieve eengezinswoningen vormen de schakel tussen het park Oosterhout en de wijk.
beelden: VERO Digital

Zie hier onze inzending.

wrkbespreking 7 januari 2021

Nautisch Coördinatie Centrum in Houtblad

'Wij bij WRK werken graag met hout. Het is prettig materiaal, comfortabel, en het is natuurlijk door de CO2-opslag geweldig duurzaam. Bovendien kun je dit gebouw betrekkelijk eenvoudig demonteren.'

De redactie van het Houtblad maakte ook een filmpje van haar bezoek aan het pand.

Lees hier meer over het project.

wrkbespreking 16 december 2020

Nautisch Coördinatie Centrum in BNA architecten jaarboek

wrk in progress 10 december 2020

gewonnen architectenselectie distributiecentrum TABS

WRK Architecten wint besloten architectenselectie voor de nieuwbouw van een distributiecentrum van Timber and Building Supplies Holland N.V in Tilburg!

De opgave vraagt om een locatie specifieke benadering. Ingebed tussen het kanaal en de woonwijk Loven kiezen we ervoor om aan de ene zijde de identiteit van het bedrijf TABS te verbeelden en aan de andere zijde een schaalsprong naar de wijk te maken.

Afbeeldingen: met de komst van het Wilhelmina Kanaal in 1930 werd Tilburg-Oost voor bedrijven die voor hun logistiek afhankelijk waren van het water, een aantrekkelijk vestigingsmilieu.

Timber and Building Supplies (TABS) Holland is een holding bestaande uit 11 bedrijven. Deze bedrijven vormen met elkaar vooraanstaande leveranciers van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsmarkt.

wrk in progress 19 november 2020

circulaire sporthal

WRK Architecten presenteert circulaire sporthal B.

Een functionele basis met kleedkamers en voorzieningen met daar bovenop een sportzaal overkoepeld door een demontabele houtconstructie. De kantine op de tweede verdieping biedt zicht op zowel de sportzaal als de sportvelden buiten. Want sporthal B biedt naast een sportzaal een thuisbasis voor de hockey- en voetbalvereninging en zal tevens gebruikt gaan worden voor het bewegingsonderwijs van het basisonderwijs in de wijk.

lees meer over het project

wrk in progress 10 september 2020

ontwerp woningen tussen straat en water

Er wordt hard gewerkt aan een groot woonprogramma in Amsterdam in opdracht van VORM. Het betreft een unieke locatie tussen straat en water. WRK Architecten onderzoekt hoe die kwaliteiten het beste tot hun recht komen in de planontwikkeling. Lees meer

wrkgebied 31 augustus 2020

wrken met hout

snel, modulair en duurzaam

Bouwen met hout betekent het opslaan van CO2. Het klimaatakkoord richt zich op 49% minder CO2 uitstoot in 2030. Hout als bouwmateriaal biedt daar in een oplossing. Het oudste bouwmateriaal én het materiaal van de toekomst!

Als hernieuwbaar bouwmateriaal zonder afval is het een circulaire keuze. Door hout te gebruiken als modulair en demontabel bouwmateriaal wordt de cyclus nog eens verlengd. Het lichte gewicht van hout betekent minder funderingspalen en minder energie voor productie, transport en verwerking. Ook in het bouwproces biedt hout veel voordelen, prefabricage verkort de bouwtijd en directe assemblage een schone bouwplaats en minder overlast.

WRK Architecten ontwerpt graag met hout vanwege het positieve effect op het binnenklimaat: zowel het fysieke wooncomfort als het psychologisch welzijn van de gebruikers.