– 13 juni 2023

Woontoren stationsentree UWV-locatie Nijmegen

wrkgebied 31 augustus 2020

wrken aan circulair wrk

samen voor Nederland circulair in 2050

In juni 2019 ondertekent WRK Architecten het circulaire manifest van de BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus).

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch en ecologisch verantwoord is.

WRK Architecten benadert een opgave integraal volgens de volgende vijf ontwerpprincipes:

  1. uitgaan van een circulair businessmodel
  2. natuur als inspiratiebron
  3. een bouwwerk is aanpaspaar en flexibel
  4. een bouwwerk is eenvoudig te demonteren
  5. de bouwmaterialen zijn kwalitatief hoogwaardig, niet toxisch en eenvoudig herbruikbaar, volgens de circulariteitsstrategie 10-R

In verschillende opdrachten proberen we deze ambitie waar te maken:

wrkgebied 31 augustus 2020

natuurinclusief wrk

ruimte voor leven

WRK Architecten ontwerpt aan binnenstedelijke opgaves, aan een prettige leefomgeving. Wat ons betreft is dat een leefomgeving die natuurinclusief is. Een omgeving die bijdraagt aan de lokale biodiversiteit.

Juist de variatie in bebouwing, water, parken, infrastructuur en tuinen blijkt voor veel platen en dieren aantrekkelijk. WRK Architecten grijpt deze ecologische potentie aan om ontwerpen de verrijken. Door bijvoorbeeld ruimte te reserveren voor nestkasten in gevels. Door ruimte voor begroeiing mee te ontwerpen: ruimte reserveren voor substraatlagen en groeicondities creëren voor klimplanten. Door daken niet alleen te vullen met PV-panelen en regenwater buffering, maar ook een modderpoeltje voor de Zwaluw. Door gebouwen zo te ontwerpen dat er verschillende microklimaten kunnen ontstaan, die samen zorgen voor een relatief stabiel klimaat. Door ecologische verbindingen te maken waarlangs dieren kunnen fourageren en migreren.

Voor WRK Architecten is een natuurinclusief ontwerp geslaagd als de bewoners in contact komen met de (stads)natuur.

wrk in progress 28 mei 2020

voortgang bouw villa

De villa krijgt vorm: zichtlijnen en panoramische uitzichten wisselen elkaar af, waarbij het ervaren van het landschap de hoofdrol speelt.

wrk in progress 17 mei 2020

naderende oplevering Technisch Coördinatie Centrum Port of Amsterdam

De bouw is in volle gang! Het is al goed zichtbaar hoe het uitzicht gekaderd wordt door het gebouw. Lees meer

wrk in progress 15 mei 2020

Luifel verbindt eerste food en automotive court van Nederland

In opdracht van MTP Zevenhuis BV heeft Knevel Architecten het eerste Multi Traffic Point (MTP Hoorn) van Nederland ontworpen, een integraal ontworpen food en automotive court. Deze nieuwe plek bestaat uit diverse horecagelegenheden, een tankstation en een autowasstraat. Het geheel wordt verbonden door een luifel en een uniform gevelontwerp. lees meer

wrk in progress 9 april 2020

WINNER! meest circulaire gebouw van de haven

WRK Architecten wint de meervoudig onderhandse aanbesteding voor de architectenselectie voor Prodock 2.0 in opdracht van Port of Amsterdam!

Prodock is een verzamelgebouw van Port of Amsterdam voor ambitieuze ondernemers die in de start of scale up fase zitten. Passend bij die doelgroep en de visie van Port of Amsterdam is de ambitie uitgesproken om het meest circulaire gebouw van de haven te realiseren.

In de komende maanden zal WRK Architecten het ontwerp maken en samen met Port of Amsterdam de circulaire ambities vertalen in concrete doelstellingen voor het bouwteam.

wrk in progress 25 maart 2020

ontwikkeling masterplan voor Royal Huisman in Achtersluispolder

Knevel Architecten werkt aan een raamwerk voor de toekomstvisie van de gehele plot van Royal Huisman in Zaandam. De toekomstvisie dient te passen binnen de ontwikkelstrategie voor de Noordelijke ZaanIJ-oevers om van het deelgebied Achtersluispolder een gemengd woon-werkgebied te maken binnen het deelgebied ‘Nautisch kwartier’.

het wrk team bezocht twee werken in uitvoering: het nautisch coördinatiecentrum voor Port of Amsterdam en het Multi Traffic Point in Hoorn.

wrk in progress 6 januari 2020

fabricage modulaire gevel Port of Amsterdam

De houtconstructie wordt opgebouwd uit houten modulaire elementen, geprefabriceerd in de fabriek van Dupac. Daardoor sond het casco in drie weken. Lees meer

wrknemers 6 november 2019

John van de Weg

wrk in progress 27 september 2019

RUNNER UP tender ‘cluster 1 Bosrijk Eindhoven’

WRK Architecten heeft met een inspirerend team gewerkt aan een tender, uitgeschreven door de gemeente Eindhoven, voor de ontwikkeling van een woongebouw in de wijk Bosrijk.

Bosrijk is een bijzondere omgeving vol met natuur, gelegen tussen Park Meerland en het Beatrixkanaal. Onze ambitie was om een circulair, duurzaam en natuurinclusief gebouw te ontwerpen. Een gebouw dat niet alleen is geïntegreerd in het landschap, maar ook een bijdrage levert aan een gezonde en biodiverse leefomgeving. Lees meer

wrknemers 30 augustus 2019

team versterkt met 3 associates

WRK Architecten heeft zijn managementteam uitgebreid. Oprichter Gert Jan Knevel en partners John van de Weg en Benjamin Robichon worden sinds kort vergezeld van drie associates: Barbara Dirks, Rob Dekker en Naud Schroeder.

Alle drie hebben vele projecten geleid binnen het bureau. Naast het versterken van het managementteam en het leiden van projecten zullen de nieuwe associates zich elk richten op een specifiek werkgebied.

Barbara heeft, naast een bachelor Industrieel Ontwerpen, in 2012 haar master Architectuur aan de TU Delft cum laude behaald. In 2014 is ze in dienst gekomen bij Knevel Architecten waar ze zich vooral toelegt op tenders, conceptontwikkeling en stedenbouwkundige visies waarbij de aandacht ligt op de maatschappelijke thema’s: natuurinclusiviteit, duurzaamheid, gebruik en publieke ruimte.

Naud is in het bezit van twee mastergraden in de architectuur, van de TU Delft en het Pratt Institute in New York. Na werkzaam te zijn geweest bij o.a. Van Herk & De Kleijn Architecten, heeft hij samen met Rozemarijn de Jong van 2007 t/m 2016 een eigen bureau gehad, SJO architecten. Sinds 2016 is Naud werkzaam bij WRK Architecten waarbij de nadruk ligt op conceptbewaking, (integraal) ontwerp en de digitale werkmethodiek binnen het bureau.

Rob studeerde Bouwkunde aan de Haagse Hogeschool en is in 2006 afgestudeerd aan de TU Delft in de studierichting Urban architecture/Hybrid buildings. Sinds 2006 is hij, inmiddels als architect/project manager, werkzaam bij WRK Architecten. Rob houdt zich hoofdzakelijk bezig met de technische uitwerking van het ontwerp, projectmanagement, contractvorming en directievoering. Rob is BREEAM-NL Expert Nieuwbouw en Renovatie.