– 14 mei 2024

wrk climate officieel gelanceerd

14 mei 2024

wrk climate officieel gelanceerd

Als architect word je opgeleid om al schetsend te zorgen voor een betere leefomgeving. De gevolgen van klimaatverandering en het almaar groeiende woningtekort maken dat belangrijker dan ooit. Door regelgeving en bouwnormen wordt het er alleen niet gemakkelijker op om klimaatneutraal te bouwen. Financieel is het bovendien een uitdaging. En ondertussen moeten er meters gemaakt worden richting een klimaatneutrale samenleving. In de ogen van WRK Architecten gaat dit het best door kennis te delen, te inspireren en uit te dagen. Deze week lanceerden zij WRK Climate, dat precies dit als doel heeft.

duurzame ontwerpkennis
Aan de hand van casussen en ontwerpprincipes, presenteert het Amsterdamse bureau op deze online omgeving de kennis die zij de afgelopen jaren opdeden tijdens het duurzaam ontwerpen voor tal van opdrachtgevers. Nauw samenwerkend landschapsarchitecten, ingenieurs en beleidsmakers. De kansen die zij op duurzaam vlak zien worden aan de hand van de casussen klip en klaar. “Om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen behalen is het vooral belangrijk dat er anders wordt gekeken naar gebouwen en het ontwerpproces. En dat architecten slimme keuzes maken, “stelt Benjamin Robichon. “Een betere wereld begint daarbij op onze tekentafel. “

Grenzen verleggen
Door het delen van hun expertise via WRK Climate hoopt het team dat het er op een dag toe zal leiden dat anderen hen ook weer kunnen sensibiliseren. Zo worden er op duurzaam vlak voortdurend grenzen verlegd en blijft onze planeet een fijne plek om te wonen en werken. Nog generaties lang.

 WRK Climate is vanaf deze week te bezoeken op onze website.

1 mei 2024

launch wrk climate

"Het is onze rol als architecten om de bouwsector en onze eigen ontwerppraktijk voortdurend uit te dagen."

wrk climate
lancering - 14 mei 2024, 18.00 CET

3 april 2024

Rob Dekker benoemd tot partner bij WRK Architecten

Per 1 april is Rob Dekker toegetreden als partner bij WRK Architecten. Rob is sinds 2006 werkzaam bij WRK en heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan projecten en de ontwikkeling van het bureau.

Hij voegt zich als partner bij de oprichters van het bureau Gert Jan Knevel en Benjamin Robichon. Rob gaat samen met Benjamin vorm geven aan een slagvaardige en duurzame manier van werken.

Gert Jan is per 1 april 2024 afgetreden als bestuurder. Benjamin en Rob gaan samen verder als directie en zullen vanaf heden dagelijks leiding geven aan het bureau.

De partners hebben brede kennis en ervaring die bij elk project in wisselend verband zal worden ingezet. Daarnaast zorgen zij ervoor dat het bureau sterk geworteld blijft in de huidige tijd van maatschappelijke veranderingen, technische ontwikkeling en de klimaattransitie.

Benjamin en Rob blijven verantwoordelijk en inhoudelijk betrokken bij respectievelijk de architectonische en technische uitwerking van projecten, ondersteund door een team van architecten en technisch ontwerpers.

Elk van onze projecten zal de drie fundamentele elementen van onze architecturale visie blijven illustreren: context, people, planet. Een leefomgeving creëren die geborgen en eigen voelt. Die stimuleert en uitdaagt. Die ruimte geeft voor duurzame groei en ontwikkeling. De omgeving die ieder verdient!” aldus de partners.

3 april 2024

WRK Architecten: biogene CO2-opslag maar deels meerekenen, inzetten om beton te verduurzamen

ENG - When calculating the material-related CO2 emissions of projects, architect Benjamin Robichon of WRK Architects does not want to fully include the CO2 storage of bio-based materials. There is no Dutch standard for that yet, and he expects that biogenic CO2 storage may eventually be only partially included, perhaps even less than a third. We will not get there with bio-based construction alone, he argues: we have to make concrete more sustainable as well. by Michiel van Raaij

Read further - Architectenweb

NL - Bij de berekening van de materiaalgebonden CO2-uitstoot van projecten wil architect Benjamin Robichon van WRK Architecten de CO2-opslag van biobased materialen niet volledig meerekenen. Daar is nog geen Nederlandse norm voor en hij verwacht dat de biogene CO2-opslag uiteindelijk maar deels meegerekend mag worden, misschien zelfs maar voor minder dan een derde. Met alleen biobased bouwen gaan we er niet komen, stelt hij daarom: we moeten ook beton verduurzamen. * door Michiel van Raaij*

Verder lezen? Architectenweb

13 maart 2024

De Architect x PdZ: Bouwen met wat er is

Op Woensdag 27 maart, 20.00 uur, organiseert De Architect in samenwerking met Sebastiaan Hennink (Pakhuis de Zwijger) het programma “Bouwen met wat er is”.

In deze editie zullen Cécile van Oppen (Copper 8), Hans Hammink (De Architekten Cie.), Hade Steenwinkel (Fiction Factory), Jan Jongert (Super Use), Benjamin Robichon (WRK Architecten), Frank Hanswijk en Jochem Kromhout (Wooncorporatie Boschgaard) in gesprek over hergebruik en bouwen met afval.

“De Nederlandse overheid heeft als ambitie dat de economie in 2050 volledig draait op hergebruikte grondstoffen. In deze circulaire economie bestaat geen afval. Materiaalstromen vormen de basis. Voor de architectuur is het goede nieuws dat er materialen en gebouwen in overvloed zijn. Het slechte nieuws is dat het veel tijd kost om ze op een goede manier opnieuw te gebruiken. Daardoor verdwijnen veel hergebruik plannen onder in een la. Welke grondstoffen kun je oogsten uit een afgedankt gebouw? Hoe zorg je ervoor dat aannemers en constructeurs ermee durven rekenen en werken?

Tijdens deze avond presenteren we twee inspirerende voorbeelden van hergebruik. Ook laten we zien wat hergebruik in de huidige praktijk betekent en onderzoeken we wat ervoor nodig is om de ambitie van de Nederlandse overheid waar te maken.”

De avond wordt gemodereerd door Merel Pit, Hoofdredacteur van De Architect.
Het evenement bijwonen? dezwijger.nl/programma/bouwen-met-wat-er-is

artikel 7 februari 2024

De Architect: Niet gebouwd, toch geleerd - blijkt uit de onvoltooide hergebruikprojecten van WRK Architecten, De Architekten Cie. en Superuse

Het lijkt een no-brainer om te bouwen met hergebruikte materialen: met een kleine voetafdruk toch een eigen esthetische kwaliteit realiseren. Maar ondanks inzet en enthousiasme van architecten én opdrachtgevers halen veel ontwerpen de eindstreep niet. Vergeefse moeite? Elke keer wordt kennis opgedaan in de hele bouwketen.

Verder lezen? De Architect (8 februari 2024)

Tekst door Floortje Keijzer
Illustraties door Judith Montens

16 januari 2024

Een zorgvuldige inpassing in de Bomenbuurt, Wormerveer

De Bomenbuurt te Wormerveer werd tussen 1933 en 1938 gebouwd door de coöperatieve Woningbouwvereniging De Arbeid, nu bekend als Parteon. Deze wijk bood huisvesting aan de vele arbeiders die afkwamen op de industrie in de Zaanstreek. De buurt heeft een tuindorp karakter die het verkavelingspatroon van de Zaanstreek volgt. Het bestaat uit kleinschalige bebouwing omringd door water en groen, met bijzondere architectonische accenten in de hoekpanden en kopgevels. De semi-gesloten bouwblokken worden bijeengehouden door gemetselde bergingen en tuinmuren met hierachter tuinen.

Als gevolg van de technische staat van de fundering werd in 2020 door de woningbouwcorporatie geconcludeerd dat (een deel) van de woningen gesloopt en herbouwd moet worden. Een van de ambities hierbij is dat er waar mogelijk meer woningen worden teruggebouwd dan gesloopt. In 2021 heeft WRK Architecten het nieuwe stedenbouwkundig plan voor de Bomenbuurt ontwikkeld. Meer informatie is te vinden op onze website.

Vandaag mogen wij bekendmaken dat de vergunningsaanvraag voor de nieuwbouwontwikkeling van 69 woningen in Bomenbuurt is ingediend! Het ontwerp is een samenwerking tussen WRK Architecten en Heembouw Architecten. Het tuindorpensemble, bestaande uit acht modulaire houten Slimm en 28 beneden-boven woningen geheel opgebouwd in constructief hout, is ontworpen door Heembouw Architecten. WRK is verantwoordelijk voor het dorpsensemble dat bestaat uit 33 grondgebondenwoningen. Voor de dorpsreparatie zijn de kwaliteiten van de Bomenbuurt behouden door middel van drie uitgangspunten. Allereerst door de herintroductie van het collectief domein, de creatie van een eigentijds dorps karakter en als laatst een gezonde, duurzame en natuur inclusieve wijk met houtbouw.

De materialisatie van het tuindorp ensemble van Heembouw Architecten en het dorpsensemble van WRK zijn gerelateerd aan elkaar. Het metselwerk heeft aardetinten met onderling een subtiel verschil, waardoor de ontwerpen direct met elkaar communiceren.

In het ontwerpproces, speelde de verbijzondering van de kopgevels een belangrijke rol. Een uitgangspunt in het stedenbouwkundig plan is dat de kopgevel in lijn is met naastgelegen voorgevel. In de groeninrichting is er veel aandacht besteed aan natuurinclusiviteit en de herintroductie van het collectief domein in de achtertuin. Er is bijvoorbeeld rekening gehouden met nestgelegenheden en middels beplanting en de materialisering is er gezorgd voor een zachte overgang tussen openbaar, collectief en privé.

De start van de bouw wordt eind 2024 verwacht. Het gehele plan wordt door Heembouw Wonen B.V. gerealiseerd.

Meer weten? Bezoek de projectpagina op onze website.

15 november 2023

BNA Architecten Jaarboek 2023/2024

Op donderdag 2 november 2023 was WRK Architecten aanwezig op de BNA Architectendag 2023. Hier ging WRK met alle aanwezigen en onze partners Niki Loonen (ABT bv), Rob Verhaegh (Adviesbureau Lüning) en Michelle Stede (FSC Nederland) in gesprek over vervolgstappen in de verduurzaming. Het was een middag vol waardevolle interacties en kritisch vragen. Een groot succes!

Dezelfde middag is ook het BNA Architecten jaarboek 2023/2024 officieel gelanceerd. In deze editie heeft WRK Architecten tussen alle andere inspirerende visies haar 5 Climate Proof Design Principles gedeeld.

Lees het BNA Architecten Jaarboek 2023-2024 hier

24 oktober 2023

BNA Architectendag 2023: 5 Climate Proof Design Principles met Benjamin Robichon en samenwerkingspartners

Op donderdag 2 november 2023 vindt in B. Amsterdam de BNA Architectendag 2023: Be Connected plaats. Deze dag staat in het teken van de volgende stappen van duurzaamheid: regeneratief ontwerpen.

Met het thema #BASE, maakt WRK Architecten deel uit van het dagprogramma.

BASE: Wat is de basis van een regeneratief project? Wat heb je nodig van de opdrachtgever, welke de gegevens van de locatie en de omgevingsdata gebruik je in je ontwerp? En hoe bepaalt de bodem je ontwerpkeuzes?

Het programma begint met een welkom door moderator Lucas De Man, gevolgd door een keynote van Edwin Gardner en Janna Bystrykh. Hierna volgen twee break-out rondes: Benjamin Robichon en Hanna Blomquist (WRK Architecten) zullen in de tweede ronde in gesprek gaan met partners Rob Verhaegh (Adviesbureau Lüning), Michelle Stede (FSC Nederland) en Niki Loonen (ABT bv) over vervolgstappen in de verduurzaming.

Aan de hand van praktijkgerichte voorbeelden, het gesprek met de partners en de WRK Climate-aanpak schetst Robichon een beeld van toekomstgerichte oplossingen.

Het gesprek start om 16:30.

Meld je nu gratis aan via de volgende link

27 september 2023

WRK ontwerpt woonensemble Vlaardingenlaan Amsterdam

Het voorontwerp voor de nieuwbouw aan de Vlaardingenlaan heeft een warm ontvangst gekregen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de Gemeente Amsterdam:

‘Het ontwerp van de verschillende delen van het blok is verzorgd en hoogwaardig…’

De ontwikkeling is onderdeel van de transformatie van het Schinkelkwartier, een grootstedelijke gebiedsontwikkeling op de grens van Nieuw-West en Zuid, in Amsterdam.

Op deze locatie ontwikkelt NEOO in opdracht van Van Herk Groep een mixed-use gebouw met ca. 180 woningen waarvan ongeveer 80% in het sociale- en middenhuur segment.

WRK ontwerpt een doorwaadbaar gebouw met ruimte voor horeca, commerciële programma’s en een verrassende binnentuin met een ‘beekbegeleidend bos’ als inspiratie (landschap door Loos van Vliet).

Het ontwerp heeft nadrukkelijk aandacht voor klimaatadaptiviteit, natuurinclusiviteit en circulair materiaalgebruik. Deze thema’s blijven leidend in de verdere uitwerking van het project.

Partners: Van Herk Groep | Gemeente Amsterdam | NEOO
Adviseurs: Zonneveld ingenieurs b.v. | Peutz | Techniplan Adviseurs B.V. | BBA |
Impressies: Parallel – WAX

22 september 2023

Hotel Waddenpoort: meeweten, meedenken, meewerken en meebeslissen!

Met trots presenteerde we tijdens de participatieavond samen met Aannemingsbedrijf Dozy bv en Gemeente Hollands Kroon onze plannen voor Hotel Waddenpoort in Den Oever. Dozy ontwikkelt dit plan voor de 'oksel' van de A7, op een ideale zicht locatie bij de Afsluitdijk. De presentatieavond trok veel belangstelling en rond de infopanelen en modellen werd volop van gedachten gewisseld over de ideale invulling.

1 september 2023

Houtbouw XL 2023 - Houtbouwexpeditie

Houtbouw XL 2023 - Pakhuis de Zwijger
Houtbouwexpeditie naar Nautisch Coördinatie Port of Amsterdam

Dit programma is onderdeel van Houtbouw XL – De Houten Eeuw dat plaatsvindt dinsdag 19 september in Pakhuis de Zwijger. Naast panelgesprekken, workshops en meer tijdens het Houtbouw XL programma organiseert Pakhuis de Zwijger verschillende expedities naar houtbouwprojecten in Gemeente Amsterdam en Gemeente Almere.

Tijdens zo een expeditie leiden de architecten en beheerders van deze gebouwen je rond, nemen je mee naar binnen en tonen het gebruik van hout en het algemene resultaat. Ook krijg je een kijkje achter de schermen van de bouwplaats en de ontwikkelingen van het project.

Meld je nu gratis aan!
Expeditie 4: Regiokantoor Alliander van De Zwarte Hond en het Nautisch Coördinatie Centrum van WRK Architecten

https://dezwijger.nl/programma/houtbouwexpedities-2
Tijd: 11.00 – 13.00 uur