– 13 juni 2023

Woontoren stationsentree UWV-locatie Nijmegen

artikel 7 februari 2024

De Architect: Niet gebouwd, toch geleerd - blijkt uit de onvoltooide hergebruikprojecten van WRK Architecten, De Architekten Cie. en Superuse

Het lijkt een no-brainer om te bouwen met hergebruikte materialen: met een kleine voetafdruk toch een eigen esthetische kwaliteit realiseren. Maar ondanks inzet en enthousiasme van architecten én opdrachtgevers halen veel ontwerpen de eindstreep niet. Vergeefse moeite? Elke keer wordt kennis opgedaan in de hele bouwketen.

Verder lezen? De Architect (8 februari 2024)

Tekst door Floortje Keijzer
Illustraties door Judith Montens

16 januari 2024

Een zorgvuldige inpassing in de Bomenbuurt, Wormerveer

De Bomenbuurt te Wormerveer werd tussen 1933 en 1938 gebouwd door de coöperatieve Woningbouwvereniging De Arbeid, nu bekend als Parteon. Deze wijk bood huisvesting aan de vele arbeiders die afkwamen op de industrie in de Zaanstreek. De buurt heeft een tuindorp karakter die het verkavelingspatroon van de Zaanstreek volgt. Het bestaat uit kleinschalige bebouwing omringd door water en groen, met bijzondere architectonische accenten in de hoekpanden en kopgevels. De semi-gesloten bouwblokken worden bijeengehouden door gemetselde bergingen en tuinmuren met hierachter tuinen.

Als gevolg van de technische staat van de fundering werd in 2020 door de woningbouwcorporatie geconcludeerd dat (een deel) van de woningen gesloopt en herbouwd moet worden. Een van de ambities hierbij is dat er waar mogelijk meer woningen worden teruggebouwd dan gesloopt. In 2021 heeft WRK Architecten het nieuwe stedenbouwkundig plan voor de Bomenbuurt ontwikkeld. Meer informatie is te vinden op onze website.

Vandaag mogen wij bekendmaken dat de vergunningsaanvraag voor de nieuwbouwontwikkeling van 69 woningen in Bomenbuurt is ingediend! Het ontwerp is een samenwerking tussen WRK Architecten en Heembouw Architecten. Het tuindorpensemble, bestaande uit acht modulaire houten Slimm en 28 beneden-boven woningen geheel opgebouwd in constructief hout, is ontworpen door Heembouw Architecten. WRK is verantwoordelijk voor het dorpsensemble dat bestaat uit 33 grondgebondenwoningen. Voor de dorpsreparatie zijn de kwaliteiten van de Bomenbuurt behouden door middel van drie uitgangspunten. Allereerst door de herintroductie van het collectief domein, de creatie van een eigentijds dorps karakter en als laatst een gezonde, duurzame en natuur inclusieve wijk met houtbouw.

De materialisatie van het tuindorp ensemble van Heembouw Architecten en het dorpsensemble van WRK zijn gerelateerd aan elkaar. Het metselwerk heeft aardetinten met onderling een subtiel verschil, waardoor de ontwerpen direct met elkaar communiceren.

In het ontwerpproces, speelde de verbijzondering van de kopgevels een belangrijke rol. Een uitgangspunt in het stedenbouwkundig plan is dat de kopgevel in lijn is met naastgelegen voorgevel. In de groeninrichting is er veel aandacht besteed aan natuurinclusiviteit en de herintroductie van het collectief domein in de achtertuin. Er is bijvoorbeeld rekening gehouden met nestgelegenheden en middels beplanting en de materialisering is er gezorgd voor een zachte overgang tussen openbaar, collectief en privé.

De start van de bouw wordt eind 2024 verwacht. Het gehele plan wordt door Heembouw Wonen B.V. gerealiseerd.

Meer weten? Bezoek de projectpagina op onze website.

15 november 2023

BNA Architecten Jaarboek 2023/2024

Op donderdag 2 november 2023 was WRK Architecten aanwezig op de BNA Architectendag 2023. Hier ging WRK met alle aanwezigen en onze partners Niki Loonen (ABT bv), Rob Verhaegh (Adviesbureau Lüning) en Michelle Stede (FSC Nederland) in gesprek over vervolgstappen in de verduurzaming. Het was een middag vol waardevolle interacties en kritisch vragen. Een groot succes!

Dezelfde middag is ook het BNA Architecten jaarboek 2023/2024 officieel gelanceerd. In deze editie heeft WRK Architecten tussen alle andere inspirerende visies haar 5 Climate Proof Design Principles gedeeld.

Lees het BNA Architecten Jaarboek 2023-2024 hier

24 oktober 2023

BNA Architectendag 2023: 5 Climate Proof Design Principles met Benjamin Robichon en samenwerkingspartners

Op donderdag 2 november 2023 vindt in B. Amsterdam de BNA Architectendag 2023: Be Connected plaats. Deze dag staat in het teken van de volgende stappen van duurzaamheid: regeneratief ontwerpen.

Met het thema #BASE, maakt WRK Architecten deel uit van het dagprogramma.

BASE: Wat is de basis van een regeneratief project? Wat heb je nodig van de opdrachtgever, welke de gegevens van de locatie en de omgevingsdata gebruik je in je ontwerp? En hoe bepaalt de bodem je ontwerpkeuzes?

Het programma begint met een welkom door moderator Lucas De Man, gevolgd door een keynote van Edwin Gardner en Janna Bystrykh. Hierna volgen twee break-out rondes: Benjamin Robichon en Hanna Blomquist (WRK Architecten) zullen in de tweede ronde in gesprek gaan met partners Rob Verhaegh (Adviesbureau Lüning), Michelle Stede (FSC Nederland) en Niki Loonen (ABT bv) over vervolgstappen in de verduurzaming.

Aan de hand van praktijkgerichte voorbeelden, het gesprek met de partners en de WRK Climate-aanpak schetst Robichon een beeld van toekomstgerichte oplossingen.

Het gesprek start om 16:30.

Meld je nu gratis aan via de volgende link

27 september 2023

WRK ontwerpt woonensemble Vlaardingenlaan Amsterdam

Het voorontwerp voor de nieuwbouw aan de Vlaardingenlaan heeft een warm ontvangst gekregen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de Gemeente Amsterdam:

‘Het ontwerp van de verschillende delen van het blok is verzorgd en hoogwaardig…’

De ontwikkeling is onderdeel van de transformatie van het Schinkelkwartier, een grootstedelijke gebiedsontwikkeling op de grens van Nieuw-West en Zuid, in Amsterdam.

Op deze locatie ontwikkelt NEOO in opdracht van Van Herk Groep een mixed-use gebouw met ca. 180 woningen waarvan ongeveer 80% in het sociale- en middenhuur segment.

WRK ontwerpt een doorwaadbaar gebouw met ruimte voor horeca, commerciële programma’s en een verrassende binnentuin met een ‘beekbegeleidend bos’ als inspiratie (landschap door Loos van Vliet).

Het ontwerp heeft nadrukkelijk aandacht voor klimaatadaptiviteit, natuurinclusiviteit en circulair materiaalgebruik. Deze thema’s blijven leidend in de verdere uitwerking van het project.

Partners: Van Herk Groep | Gemeente Amsterdam | NEOO
Adviseurs: Zonneveld ingenieurs b.v. | Peutz | Techniplan Adviseurs B.V. | BBA |
Impressies: Parallel – WAX

22 september 2023

Hotel Waddenpoort: meeweten, meedenken, meewerken en meebeslissen!

Met trots presenteerde we tijdens de participatieavond samen met Aannemingsbedrijf Dozy bv en Gemeente Hollands Kroon onze plannen voor Hotel Waddenpoort in Den Oever. Dozy ontwikkelt dit plan voor de 'oksel' van de A7, op een ideale zicht locatie bij de Afsluitdijk. De presentatieavond trok veel belangstelling en rond de infopanelen en modellen werd volop van gedachten gewisseld over de ideale invulling.

1 september 2023

Houtbouw XL 2023 - Houtbouwexpeditie

Houtbouw XL 2023 - Pakhuis de Zwijger
Houtbouwexpeditie naar Nautisch Coördinatie Port of Amsterdam

Dit programma is onderdeel van Houtbouw XL – De Houten Eeuw dat plaatsvindt dinsdag 19 september in Pakhuis de Zwijger. Naast panelgesprekken, workshops en meer tijdens het Houtbouw XL programma organiseert Pakhuis de Zwijger verschillende expedities naar houtbouwprojecten in Gemeente Amsterdam en Gemeente Almere.

Tijdens zo een expeditie leiden de architecten en beheerders van deze gebouwen je rond, nemen je mee naar binnen en tonen het gebruik van hout en het algemene resultaat. Ook krijg je een kijkje achter de schermen van de bouwplaats en de ontwikkelingen van het project.

Meld je nu gratis aan!
Expeditie 4: Regiokantoor Alliander van De Zwarte Hond en het Nautisch Coördinatie Centrum van WRK Architecten

https://dezwijger.nl/programma/houtbouwexpedities-2
Tijd: 11.00 – 13.00 uur

28 augustus 2023

Benjamin Robichon appointed as jury member for Archello Awards.

Archello is a global architecture platform focusing on contemporary architecture and its detailing.
Archello is launching the first edition of the #Archello #Awards: an affordable and exhilarating global awards programme celebrating the very best architecture projects and building products in the world.

More about:
https://archello.com/awards/archello-awards-2023?dp-3-per-page=33

12 juli 2023

The 10 Copenhagen Lessons

UIA World Congress of Architects CPH 2023

We were more than 6000 participants from 135 countries, 150 sessions, 250 science papers, 100+ exhibitors & more than 400 speakers – all with 1 goal: Sustainable Futures – Leave No One Behind!

"The 10 Copenhagen Lessons"
1: Dignity and agency for all people is fundamental in architecture, there is no beauty in exclusion.
2: People at risk of being left behind must be accommodated first when we construct, plan, and develop the built environment.
3: Existing built structures must always be reused first.
4: No new development must erase green fields.
5: Naturel ecosystems and food production must be sustained regardless of the built context.
6: No virgin mineral material must be used in construction when reuse is possible.
7: No waste must be produced or left behind in construction.
8: When sourcing materials for construction, local renewable materials come first.
9: In everything we build, carbon capture must exceed carbon footprint.
10: When developing, planning, and constructing the built environment, every activity must have a positive impact on water ecosystems and clean water supply.

watch the summary of the congress:
https://lnkd.in/emQRDYKC

6 juli 2023

Mobility Hubs - transitie naar een duurzaam economie

In opdracht van AVIA Marees hebben we een nieuwe concept voor mobiliteitshubs ontwikkeld. Een plein waar de transitie naar een duurzame en circulaire economie vorm krijgt.

Meer dan een plek om op te laden, ook een plek voor uitwisseling. Een plek waar ondernemers een rol kunnen spelen in de lokale economie en producten. Een plek die mensen aantrekt en waar men actief kan deelnemen in de transitie naar een circulaire economie.

De mobiliteitspleinen zullen duurzaam alternatieven brandstoffen zoals LNG, waterstof en (snel)laadstations aanbieden. Maar ook de mogelijkheid om lokale producten te kopen, pakketten op te halen en herbruikbare afvalstromen mee te nemen.

29 juni 2023

bustransferium Waddenpoort Den Oever in gebruik genomen

Van een plak asfalt naar een radicale vergroening. Het bustransferium in Den Oever is getransformeerd in een duurzaam en toekomstbestendig transferium met een landschappelijk en groen karakter.

Het recreatietransferium fungeert als opstapplaats voor het recreatieve netwerk van Den Oever en omgeving. Een openbaar overgangsgebied, tussen de snelle wereld van de auto en de tragere wereld van de voetganger en de fietser. Het transferium draagt de identiteit uit van Den Oever en Waddenpoort. En is een visitekaartje voor het entree van het dorp én van de Provincie. Het transferium is bedacht als een collage van de landschappelijke identiteiten van het voormalige waddeneiland Wieringen - het water, de dijk, de ecologische oevers, de kogen en het bovenwalland - om zo de herkenbaarheid van de plek te vergroten.

Het knooppunt voor vele buslijnen is volledig getransformeerd. Naast de nieuwe landschappelijk inpassing is zoveel mogelijk hergebruik van bestaande materialen, in de vorm van nieuwe inrichtingselementen toegepast.

15 juni 2023

LEAVE NO ONE BEHIND: WRK Architecten en FSC Nederland naar UIA World Congress of Architects CPH 2023

De International Union of Architects (UIA) organiseert om de drie jaar een World Congress of Architects. Van 2 tot 6 juli vindt UIA’23 plaats in Kopenhagen. Het thema van de aanstaande editie is LEAVE NO ONE BEHIND met als doel samen een meer duurzame bebouwde omgeving te creëren.

FSC Nederland en WRK Architecten zijn ook aanwezig met een programma in de FSC Lounge. We zullen deelnemers inspireren en motiveren meer duurzaam hout toe te passen zodat zij gaan bijdragen aan klimaatvriendelijke bouw met een positieve impact op bossen.

Benjamin Robichon architect partner | directeur van WRK Architecten zal op 4 juli in de FSC Lounge een presentatie geven waarbij hij de ervaring van WRK Architecten met betrekking tot circulariteit, FSC-gecertificeerd houtbouw en biobased materialen in de architectuur zal delen.

Lees hier meer over het congres: https://uia2023cph.org/

Ben jij ook op UIA’23? Laat het ons weten!